เว็บภาษาไทย

Japan-Thailand Collaboration on Enhancement of Industry DX

2022年11月16日 (水)、BITEC会場 でタイDX推進人材セミナー「日・タイ連携による産業DXの推進」を開催いたしました。

本セミナーでは、経済産業省とタイ国工業省が、タイ製造業のデジタル化促進のために連携して取組んできた3つの人材育成プログラム(「スマートものづくり応援隊」、「LASI」及び「LIPE」)の成果に加え、プログラムに参加することに伴う具体的なメリットについて実際の体験談を交えてご紹介しました。

セミナーには、西村大臣のほかタイのスリヤ工業相も出席し、デジタル技術を活用した生産の効率化などに向け、両国が協力していくとする文書を交わしました。

งานสัมมนา การยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน Digital Transformation (DX)

งานสัมมนา การยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน Digital Transformation (DX)

งานสัมมนา การยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน Digital Transformation (DX)

งานสัมมนา การยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน Digital Transformation (DX)

งานสัมมนา การยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน Digital Transformation (DX)

งานสัมมนา การยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน Digital Transformation (DX)

งานสัมมนา การยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน Digital Transformation (DX)

งานสัมมนา การยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน Digital Transformation (DX)

งานสัมมนา การยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน Digital Transformation (DX)

งานสัมมนา การยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน Digital Transformation (DX)

งานสัมมนา การยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน Digital Transformation (DX)

งานสัมมนา การยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน Digital Transformation (DX)

งานสัมมนา การยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน Digital Transformation (DX)

งานสัมมนา การยกระดับอุตสาหกรรมผ่าน Digital Transformation (DX)


More news