เว็บภาษาไทย

日・タイ経済協力協会 (JTECS)と泰日経済技術振興協会 (TPA)との「だるまの目入れ式」

2023年1月27日 (金)、創立50周年を抑えるにあたり、日・タイ経済協力協会 理事長 桑田 始、事務局長 樫 靖、泰日工業大学 客員教授 助川 成也 が泰日経済技術振興協会 (TPA) を訪問され、TPA 会長 プラユーン・シオワッタナーとTPA 事務総長 スポット・シンウィーラパンと合同でだるまの目入れ式を行いました。

日・タイ経済協力協会 (JTECS)と泰日経済技術振興協会 (TPA)との「だるまの目入れ式」รอบ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

日・タイ経済協力協会 (JTECS)と泰日経済技術振興協会 (TPA)との「だるまの目入れ式」รอบ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

日・タイ経済協力協会 (JTECS)と泰日経済技術振興協会 (TPA)との「だるまの目入れ式」รอบ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

日・タイ経済協力協会 (JTECS)と泰日経済技術振興協会 (TPA)との「だるまの目入れ式」รอบ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

日・タイ経済協力協会 (JTECS)と泰日経済技術振興協会 (TPA)との「だるまの目入れ式」รอบ 50 ปี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)


More news