หน้าภาษาไทย

泰日経済技術振興協会付属語学学校
School of Language & Culture, Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)


Language Courses | 語学コース


お申し込み
講師紹介
学生の声
なぜTPA?
翻訳・通訳センター
日本語講師募集

News ニュース ・イベント

クラトン作り

ロイクラトン祭りのために11月3日のクラトン作りのイベント

詳しくはここをクリック

ベジタブルカービング

10月20日に行われたベジタブルカービングのイベント

詳しくはここをクリック

交流会 (10月11日)

10月11日に行われた日本人学生とタイ人学生の交流会の様子。

詳しくはここをクリック

タイ専門資格機構(公共団体)(TPQI)と泰日経済技術振興協会

タイ専門資格機構と泰日経済技術振興協会、外国語専門職、通訳・翻訳者、 外国人向けタイ語教師の職業 基準・専門資格策定プロジェクトに関する協力で覚書を締結

詳しくはここをクリック