หน้าภาษาไทย

泰日経済技術振興協会付属語学学校
School of Language & Culture, Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)


Language Courses | 語学コース


Privilege


お申し込み
講師紹介
学生の声
なぜTPA?
翻訳・通訳センター
日本語講師募集

News ニュース ・イベント

タイ専門資格機構(公共団体)(TPQI)と泰日経済技術振興協会

タイ専門資格機構と泰日経済技術振興協会、外国語専門職、通訳・翻訳者、 外国人向けタイ語教師の職業 基準・専門資格策定プロジェクトに関する協力で覚書を締結

詳しくはここをクリック

プミポン前国王追悼 ドークマイ · ジャン作り

プミポン前国王葬儀の際に棺に供える紙の花「ドークマイ・ジャン」作りのイベント

詳しくはここをクリック

『マライ』タイの花飾り

ソンクラーン(タイ正月)のために4月5日に行われた『マライ』タイの花飾りのイベント

詳しくはここをクリック

タイ語1年コースの日本人学生の卒業式

3月17日に行われた卒業式の様子

詳しくはここをクリック