เว็บภาษาไทย

泰日経済技術振興協会付属語学学校
School of Language & Culture, Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)


Language Courses | 語学コース


お申し込み
講師紹介
学生の声
なぜTPA?
翻訳・通訳センター
日本語講師募集

News ニュース ・イベント

カレー作り活動(2019年6月)

日本語会話中心コース「まるごとA1」の学生とソーソートー先生が授業でカレーを作った写真です。

詳しくはここをクリック

セミナー:オンライン・リソースを活用した日本語教育のあり方

セミナー:オンライン・リソースを活用した日本語教育のあり方

詳しくはここをクリック

交流会 (3月2019年)

3月6日に行われた常磐大学の大学生とタイ人学生の交流会の様子。

詳しくはここをクリック

交流会 (1月2019年)

1月28日に行われた日本人学生とタイ人学生の交流会の様子。

詳しくはここをクリック