เว็บภาษาไทย

泰日経済技術振興協会付属語学学校
School of Language & Culture, Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)


Language Courses | 語学コース


お申し込み
講師紹介
学生の声
なぜTPA?
翻訳・通訳センター
日本語講師募集

News ニュース ・イベント

クラトン作り2018年度

ロイクラトン祭りのために11月22日のクラトン作りのイベント

詳しくはここをクリック

交流会 (10月11日2018)

10月11日に行われた日本人学生とタイ人学生の交流会の様子。

詳しくはここをクリック

「タイマライ」タイの花飾り(母の日2018)

母の日のために8月10日タイの花飾りのイベント

詳しくはここをクリック

「タイマライ」タイの花飾り(ソンクラン2018)

ソンクランのために4月11日タイの花飾りのイベント

詳しくはここをクリック